Werkplaats

In een werkplaats schreeuwen de verschillende projecten vaak om aandacht. Dan is het prettig om een doordachte planning te kunnen volgen en deze tijdig bij te kunnen sturen in geval van vertragingen. Op deze manier kan er ontspannen en secuur aan een schip worden gewerkt en kunnen afspraken met een klant worden nagekomen.

Werkboek

Als monteur valt het niet altijd mee om het werk op tijd af te krijgen, mede door technische tegenvallers en klanten die om aandacht vragen. Het werkboek van FastData geeft u een helder overzicht van de ingeplande werkzaamheden en maakt het eenvoudig om gewerkte uren te noteren.

Onderdelen en historie

Gebruikte of benodigde onderdelen zijn snel te vinden en te noteren. De onderhoud-geschiedenis geeft inzicht in welke werkzaamheden er aan een boot zijn verricht. Zo gaat er geen tijd verloren aan zoeken.

Voordelen van de Werkplaats-module:

  • Het vervangt kaartjes planbord door werkboeken.
  • Het zorgt voor een goede planning, ondanks AddHoc werkzaamheden.
  • Zorgt voor een koppeling met de FastData Agenda/Plan agenda.
  • Heeft een duidelijke urenverantwoording.
  • Geeft hulp bij nakomen van afspraken.