ict-advies-mkb-570x320

Advies

Automatisering kan een geweldig middel zijn om de efficiëntie en de effectiviteit van een organisatie te verbeteren. Helaas blijkt uit de praktijk dat de beoogde verbeteringen vaak niet worden gehaald en dat de automatisering eerder een last dan een lust is. Daarnaast zien we ook dat de mogelijkheden die de (meestal al beschikbare) automatiseringsmiddelen bieden, niet optimaal gebruikt worden. Een oplossing voor deze en andere automatiseringsproblemen begint vaak met een advies.

Wij kunnen u dit advies op twee mogelijke manieren geven:

  • Afhankelijk advies

    Vaak geven wij advies over het automatiseringstraject waarbij wij zelf worden betrokken als leverancier. Een voordeel van deze afhankelijke adviezen is dat wij een garantie kunnen geven over de uitvoerbaarheid en de uitvoering van de in het advies aangegeven aanbevelingen.

  • Onafhankelijk advies

    Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor het geven van onafhankelijk advies. Wij worden dan niet betrokken in het leveren van de oplossing, maar kunnen u dan van dienst zijn bij: Advies op het gebied van hardware en software voor het inrichten van een standaard infrastructuur die tegemoet komt aan specifieke wensen en eisen op gebied van betrouwbaarheid. Advies op het gebied van office software. Advies over offertes van derde partijen; wij controleren de offertes op haalbaarheid en kosten en geven advies in de onderhandelingen.